Instagram nyeremény

Instagram nyereményjáték szabályzat:

A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Sz-ép Vagyok Ajakápoló

A játék meghatározása: A Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Fitannatura Kft (@sz.ep.vagyok ) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 

Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei:

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A játék időtartama:

A játék 2020. Február 28. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2020. Március 7-én 20 óráig tart.

A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei:

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A játékra való jelentkezés módja:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok) Instagram oldalán található játékra irányuló 2020. február 28-án közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 1 vagy 2 ismerősét, Like-olja a posztot és regisztrál a www.szepvagyok.eu oldalon. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményben meghatározott termékeket ábrázoló Instagram képet kedveli, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint a Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok ) hivatalos Instagram oldalát követi.

Nyeremény:

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), a hivatalos Instagram oldalt követő, a www.szepvagyok.eu oldalon regisztráló személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: Három szabadon választott ajakápoló. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt.

A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése:

A nyereményjáték 2020. Március 7. 20 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2020. Március 7. 20 óra után, maximum 1 héten belül történik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyezteti a Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok) . A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

A nyeremény átvételének feltételei:

A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezőkkel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2020. Március 11-én 24 óráig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok) hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

A Szervezők jogai:

A Szervezők kizárják felelősségüket bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok ) hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok) fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok ) számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok) a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés:

A nyereményjáték során a Fitannatura Kft. (@sz.ep.vagyok ) nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@szepvagyok.eu .